Jukka-husbyggarens samarbete med myndigheterna

Husbyggarens tillståndsärenden

För ett husbygge krävs en mängd tillstånd. Det viktigaste är bygglovet. Genom bygglovsförfarandet övervakar man att huset uppfyller planbestämmelserna för området och de krav som ställs på boendet. Ett ny viktig sektor i bygglovsförfarandet är att övervaka att byggnadsplanerna uppfyller de energiföreskrifter som reglerar byggandet.

Handläggningstiderna för ansökan om bygglov varierar från ort till ort och är som kortast endast ett par veckor men under rusningstid kan handläggningstiden förlängas till upp till två månader.

Husbyggarens först kontakt i tillståndsärenden är byggnadstillsynsmyndigheten i kommunen. Byggnadstillsynsmyndigheten vägleder och ger råd till husbyggaren i tillståndsfrågor så att alla faktorer som avser tillståndsförfarandet beaktas redan i planeringsstadiet av ett bygge.

Representanten för Jukka-talo känner bestämmelserna för de lokala planområdena och handläggningstiderna för bygglov. Därför är det viktigt att ordna ett möte med representanten för Jukka-talo redan i inledningsskedet av planeringen av projektet och upprättandet av tidtabellerna.