Jukkatalo huspaket

Det är ett stort beslut att skaffa ett eget hem

Att skaffa ett nytt hem kan vara den första bostaden eller att byta till ett eget hus när livssituationen förändras. Köpet av ett eget hus är ett av de största besluten för en familj, särskilt med tanke på familjens ekonomi. Före det faktiska köpbeslutet är det viktigt att noggrant överväga konsekvenserna av beslutet ur olika synvinklar. Det avgörande vid köpet av ett hus är att huset är lämpligt för familjens aktuella och även framtida boendebehov både med tanke på konstruktionen och på läget.