Alternativ

Välj ValmisJukka-huspaket enligt väderstreck!

Många faktorer påverkar vilken planlösning som är bäst för ditt hus: tomtens storlek och form, husets placering på tomten, omgivningen, grannhus och väderstrecken. ValmisJukka anpassar sig till vilken tomt som helst. Du kan välja den planlösning för ditt huspaket som på bästa möjliga sätt utnyttjar väderstrecken. På så sätt inkluderar du solen och värmen på trevligt sätt i husets atmosfär.

Du kan också modifiera detaljerna i planlösningen i förhållande till tomtens placering och boendemiljön. På detta sätt anpassas den monteringsfärdiga husmodellen helt och hållet enligt dina önskemål.

valmis-vaihtoehdot-ilmans-uusiVälj en planlösning som är lämplig för din tomt och njut alltid av ljuset!

Solens ljus och värme är en naturlig del i ett komfortabelt boende. Det är bäst att utnyttja det naturliga ljuset så effektivt som möjligt. Detta kan man göra enkelt med ValmisJukka genom att välja planlösning i huset enligt väderstrecken. Rätt placering av rummen ökar husets energisnålhet.

valmis-vaihtoehdot-kollaasi