Anslutningar

I byggandet av ett huspaket ingår även anslutningarna

I byggkostnaderna för ett huspaket ingår även anslutningarna När en byggkostnadskalkyl görs för ett hus måste också anslutningskostnaderna beaktas.

Den som bygger får bäst information om de anslutningar som måste skaffas via byggnadstillsynen på byggorten eller på dess webbsida.

De anslutningar som måste anskaffas till ett eget hus är bl.a.

  • gatuanslutning
  • vatten- och avloppsanslutning
  • dagvattenanslutning
  • fjärrvärmeanslutning
  • anslutning till elnätet
  • telefonanslutning
  • datakommunikationsanslutning
  • anslutning för kabel-tv etc.

En förhandsutredning av anslutningarna och varifrån de kommer underlättar planeringen av huset och hustekniken. Då kan t.ex. de tekniska utrymmena i huset placeras på bästa möjliga plats med tanke på anslutningarna i syfte att få så låga byggkostnaderna som möjligt för anslutningarna.

Det finns leveranstider för anslutningar. Därför är det bästa att ingå anslutningsavtal och beställa anslutningar i tillräckligt god tid. Då finns alla de anslutningar som t.ex. måste dras när grunden grävs på tomten i rätt tid och arbetet på byggplatsen behöver inte avbrytas i väntan på anslutningar.