Beklädnad

Jukka-talos monteringsfärdiga hus kröns av fasadbeklädnaden

Enfamiljshuset kröns av Jukka-talos eleganta fasadbeklädnad. Du kan själv välja den beklädnad du önskar bland många högklassiga alternativ. Fasadpanelen består av utvalda finsågade och falsade bräder. Fasadpanelen kan levereras liggande eller stående, eller som en kombination av båda. Som fasadbeklädnad till Jukka-talos husmodeller kan kunden även välja tegel eller rappning, eller en kombination av dessa och panel. Du kan komplettera fasadbeklädnaden på ditt hus från Jukka med beklädnad av stående bräder/ribbor. Materialen i alla huspaket är hållbara och tål krävande förhållanden. Takkantsunderbräderna och takkantsbräderna är utvalda finsågade bräder av hög kvalitet. Altanens golvbräder är tillverkade för att tåla förhållandena i Finland. De är tillverkade av tryckimpregnerat trä. De yttre stolparna är tillverkade av stabilt limmat trä format till kvadrat. Jukka-talo använder gipsskiva för den inre beklädnaden. Gipsskivan kan målas, tapetseras eller förses med plattor. Vid inredningen är det dessutom möjligt att använda furu- eller granpanel samt ytbelagd spånskiva. Till bastulaven används nästan kvistfri gran som också rekommenderas av Suomen Saunaseura. Vi kan även leverera andra alternativ för bastulaven om du så önskar för att öka trivseln i bastun.

Storelement

Om ett Jukka-talo-hus som byggs av storelement förses med panelbeklädnad monteras beklädnaden på fabriken oberoende av om panelen är stående eller liggande eller en kombination av dessa. Detta sparar arbetstid och kostnader på arbetsplatsen.