Dränering

Dränering av monteringsfärdiga hus från Jukka-talo och förebyggande av fuktproblem i undre bjälklaget

Ofta är fuktproblem i ett hus en följd av bristfällig eller felaktigt utförd dränering. Även om tomten ser torr ut måste en dränering kring huset alltid utföras. Redan snösmältningen på våren kan orsaka fuktskador om ingen dränering finns.

Dräneringsplanen ingår i grundläggningsplanen för ett enfamiljshus. Lika viktigt är ett fungerande regnvattensystem och att man ser till att tomten lutar från huset.

I grundläggningsplanen för ett enfamiljshus ingår den fuktspärr som läggs på grundens yttre yta och som hindrar att fukt tränger in utifrån. I grundläggningsplanen ingår även att förhindra kapillär vattenstigning som ska göras i anslutning till fyllnaden av grunden. För detta ändamål används i allmänhet t.ex. med makadam som är särskilt tillverkad för detta. I grundläggningsplanen beskrivs också hur kapillär vattenstigning ska förhindras.

Vid planeringen av ett husbygge har materialen och hållbara lösningar en stor betydelse. Med hjälp av en god planering och bra material förebyggs fuktskador på huskonstruktionerna.