Individualitet

Jukka-talos husmodeller – individualitet och energieffektivitet

I arkitekturen beaktar Jukka-talo att husen ska vara lämpliga för de vanligaste detaljplaneföreskrifterna och följa de vid tidpunkten gällande trenderna för byggande. Jukka-talo levererar storslagna husmodeller och nyckelfärdiga huspaket som byggs av partners upp till inflyttningsklart hus. Våra huspaket uppfyller varje familjs behov antingen oförändrade eller med endast små ändringar. På så sätt är det samtidigt möjligt att säkerställa ett kostnadseffektivt byggande.

En utgångspunkt vid planeringen av våra huspaket har varit effektiv energihushållning. Förutom de tekniska lösningarna påverkas energieffektiviteten även av att utrymmeslösningarna och rumsplaceringen är sådan att husets planlösning är funktionell för familjen.

Kundens individuella behov kan inte förbises. Representanterna för Jukka-talo har tillgång till en husbank med tusentals hus. I husprogrammet kan representanten och kunden tillsammans söka upp ett lämpligt monteringsfärdigt hus för de aktuella behoven. Med små förändringar är det även möjligt att anpassa ett huspaket till familjens behov och tomtförhållandena.