Garantierna

Garantierna för huspaket från Jukka-talo

1. Tidsgaranti för leveransen

Talopaketin toimitus sovittuna päivänä on rakentajalle tärkeää. Jukkatalon toimituksissa pidetään kiinni siitä, että talopaketti toimitetaan sovittuna toimituspäivänä. Tarkka toimituspäivä sovitaan kaksi viikkoa ennen talopaketin toimitusta

2. Tidsgaranti för montering

För kundens fortsatta byggande är det viktigt att huset monteras enligt tidtabellen. En montering som slutförs vid rätt tidpunkt ställer till problem inte till exempel med de avtalade tidtabellerna för det fortsatta byggandet. Jukka-talos unika tidsgaranti för monteringen betyder att man även kommer överens om den tidpunkt då monteringen ska vara slutförd när ett monteringsavtal ingås i anslutning till husköpet.

3. Fabriksgaranti för monteringen

Vid fabriksmontering svarar Jukka-talo för monteringsresultatets kvalitet och beviljar fabriksgaranti för monteringen. I detta fall har fabriken i sista hand ansvaret för monteringskvaliteten. Det certifierade utbildningssystem för montörer som tillämpas vid Jukka-talo utgör en garanti för kvaliteten hos montörerna från Jukka-talo. Dessutom är även en del av monteringsgrupperna vid Jukka-talo certifierade.

4. Produktgaranti

Ett års garanti gäller för de material Jukka-talo levererar under förutsättning att materialen har förvarats och hanterats enligt fabrikens anvisningar.

5. Konstruktionsgaranti

Jukka-talo beviljar 10 års fabriksgaranti för eventuella fel som inträffade när huset konstruerades.