Logistik

Logistiken för huspaketen från Jukka-talo är snabb och pålitlig

En god konstruktion underlättar produktionen. När ett hus byggs innebär detta att åtgärder måste planeras och övervägas innan de vidtas.

Tomterna för enfamiljshus är nuförtiden små särskilt i tillväxtcentra. Detta ställer speciella krav på de materialflöden som behövs för byggarbetet.

När materialflödena och logistiken planeras måste två omständigheter beaktas:

  • det lönar sig inte att beställa material till
    byggplatsen innan det faktiskt behövs
  • när material lastas av på tomten ska
    avlastningen planeras så att materialet inte
    behöver flyttas en andra gång för att det är
    i vägen för byggarbetet

Logistiken för huspaketen från Jukka-talo är snabb, smidig och pålitlig. I Jukka-talos verksamhetsmodell levererar fabriken en noggrann avlastningsplan för materialet i huspaketet. Husbyggarens uppgift är att reservera plats på tomten enligt denna plan. Bilföraren lastar av lasten på tomten enligt avlastningsplanen.

I de huspaketleveranser som utförs i början av byggandet levererar fabriken de material som behövs för resningen av huspaketet. I ett senare skede används en så kallad hemtagningsmodell för material: kunden tar själv hem materialet vid önskad tidpunkt. Då tar inte material onödig plats på byggområdet och det finns ingen risk för att tidigt levererat material skadas medan byggarbetet pågår.

Tillsammans med de övriga handlingarna som berör byggandet får kunden en lista över de produkter som ska tas hem och telefonnummer som kunden ringer till vid hemtagningen. Varuleverantörerna skickar i allmänhet ett textmeddelande till kunden när varan levereras.