Mellanstrykning

Mellanstrykning av ytterväggen på ett monteringsfärdigt hus som tillval

Om du vill minska arbetsvolymen på byggplatsen kan du köpa ett storelementhus från Jukka-talo som har mellanstrukits med färg på fabriken. I detta fall har huset dubbla färgskikt vid fabriksleveransen av det monteringsfärdiga huset. Den egentliga grundmålningen utförs omedelbart efter finsågningen; grundfärgen tränger effektivt in i träets cellstruktur och ökar färgens vidhäftning.

När elementet är färdigtillverkat utförs en mellanstrykning av hela elementet på fabriken i den kulör kunden har valt. Det finns sju olika kulörer att välja mellan. Den slutliga täckmålningen utförs av kunden vid en tidpunkt då trävirket är som torrast. Den rätta tidpunkten för målningen kan identifieras bland annat genom att vita färgränder blir synliga i sponten på grund av att trävirket torkar.