Montering

Monteringen av ett monteringsfärdigt hus från Jukka-talo

När ett hus byggs är förutsättningen för ett energisnålt och högklassigt slutresultat att kompetent yrkesarbetskraft anlitas.

Oavsett om monteringen avser ett enfamiljshus eller ett fritidshuspaket erbjuder Jukka-talo monteringspersonal med monteringsutbildning för monteringsfärdiga hus från Jukka-talo. Husen från Jukka-talo byggs enligt kundens önskemål ända till inflyttningsklart hus. När ett nyckelfärdigt hus från Jukka-talo byggs garanterar vi att monteringen av huset alltid utförs enligt avtalad tidtabell.

Jukka-talos certifierade utbildningssystem för montörer utgör en garanti för montörernas yrkeskompetens. Dessutom har en del av montörsgrupperna avlagt montörscertifiering och dessa montörers arbetsprestationer övervakas av den organisation som har utfärdat certifikatet. Jukka-talo övervakar också att alla montörsgrupper sköter sina samhällsskyldigheter enligt lagar och förordningar.