Konkurrenskraftigt pris

Priset på huspaketen från Jukka-talo är alltid konkurrenskraftigt

Ett småhusbygge innehåller kostnader av många olika slag. En person som ska bygga ett hus kan undvika många extra kostnadsposter eller oförutsedda kostnader genom att ta reda på enhetskostnaderna i olika skeden av byggandet och kostnadsfördelningen mellan olika arbetsmoment innan byggnadsprojektet inleds. Det är även viktigt att vara kostnadsmedveten vid valet av entreprenör och huspaket.

I ett projekt är det prismässigt billigaste alternativet inte nödvändigtvis den totalt sett förmånligaste lösningen. En välutvecklad kostnadsmedvetenhet bidrar till korrekta val och underlättar bedömningen av olika lösningars påverkan på helheten. Prisskalan är omfattande vid prissättning av huspaket och detta påverkas bland annat av leveransinnehållet och i vilken grad montering utförs. Prisnivån påverkas även av ansvarsfrågorna vid monteringen. Det är i allmänhet möjligt att köpa monteringen av huspaketet på två sätt, dvs. genom ett direkt avtal med den entreprenör som utför arbetet eller genom ett avtal med husfabriken som sedan svarar för monteringsarbetet.

Ett avtal med husfabriken är det säkrare alternativet eftersom ansvaret för arbetsprestationen i sista hand ligger hos husfabriken. På grund av ansvars- och övervakningsfrågorna är ett avtal med husfabriken i allmänhet det dyrare alternativet. Vid köpet av ett huspaket från Jukka-talo kan kunden välja det lämpligaste leveransinnehållet enligt prissättningen av huspaketen.
I leveransinnehållet för husmodellerna från Jukka-talo har man noggrant övervägt det fortsatta byggandet så att den totala förmånligheten beaktas. På detta sätt hålls kostnaderna under det fortsatta byggandet under kontroll.

Det konkurrenskraftiga priset för husen från Jukka-talo består av många delfaktorer av vilka bland annat följande kan nämnas:
– detaljerade och noggranna ritningar inklusive detaljritningar underlättar och ökar takten i det fortsatt byggandet
– spontat virke minskar arbetsåtgången
– konstruktionsdelar som förtillverkas på fabriken minskar arbetsåtgången och ger möjlighet att enkelt bygga på egen hand
– varuleveranser i form av hemsändning enligt kundens önskemål vid exakt rätt tidpunkt underlättar materiallogistiken på byggplatsen
– ett stort utbud av så kallade tillvalsprodukter som köps direkt av tillverkaren (köksinredningar, ugnar, rökkanaler, centraldammsugare, hushållsmaskiner, taktäckningsmaterial etc.)