Stadning och ordning

Städning ger arbetssäkerhet i byggarbetet

Ordning och reda är av största vikt när ett hus byggs. Det lönar sig att hålla byggplatsen för ett enfamiljshus ren och snygg:

  • arbetssäkerheten blir bättre
  • arbetstrivseln ökar
  • arbetet går snabbare när man inte behöver flytta grejor eller söka efter verktyg som har försvunnit
  • arbetets slutresultat blir bättre
  • materialsvinnet blir mindre

När byggplatsen städas och ordnas är det viktigt att sortera byggavfallet. I byggavfallet finns också material som kan återvinnas eller återanvändas, t.ex. metall, virke, plast etc. Det är absolut inte tillåtet att bränna byggmaterial som kan orsaka skadliga utsläpp på byggplatsen.

En viktig del av ordningen och redan på byggarbetsplatsen är att skydda byggmaterialen. Redan i början av byggandet är det viktigt att skaffa tillräckligt antal skyddspresenningar för att skydda sådant material som behöver skyddas. Då bevaras materialet användningsdugligt och rent. I anslutning till ett huspaketköp kan man köpa slitstarka presenningar av god kvalitet från Jukka-talo.