Företaget

Jukka-talo huspaket tillverkas av Pyhännän Rakennustuote Oy med decenniers erfarenhet. Företaget ingår i den stora finska träkoncernen PRT-Forest Oy, vilket är en garanti för råmaterial av hög kvalitet och aktuell byggkompetens. Den moderna produktionsanläggningens kapacitet är 1 600 hus/år.

Kontaktuppgifter och respons

Koncernen PRT-FOREST

Lediga platser