Företagets historia

Jukkas historia – från semesterstugor till marknadsledande

Pyhännän Rakennustuote grundades år 1968. Företaget inledde verksamheten på kommunens initiativ och började främst bygga semesterstugor, men redan 1974 koncentrerades verksamheten helt på Jukka-talo. Året innan hade Pyhännän Rakennustuote investerat i ett eget sågverk. År 1981 blev Jukka-talo marknadsledande i Finland. Följande år återvände företaget delvis till sina rötter genom att förvärva Kontiotuote som tillverkade timmerstugor.

Sågverksamheten utökades år 1989 när företaget köpte ett sågverk i Pyhäsalmi. År 1992 köpte företaget konkursboet efter Mellamino Oy som producerade dörrar till köksinredning och ändrade namnet till Mellano Oy. År 1994 förvärvade företaget Lappli-talo Oy som tillverkar traditionella hus och kunde med hjälp av detta öppna exporten till den tyska marknaden.

År 1998 skapades en ny koncernstruktur. Namnet blev PRT-Forest och husfabriksföretaget övertog det lediga namnet Pyhännän Rakennustuote Oy. Sågverksföretaget fick namnet PRT-Wood som tidigare utgjort bifirma vid export.


Jukkas historia

1968 Verksamheten inleddes med tillverkning av fritidsbostäder på industriområdet Kirkkoniemi i Pyhäntä
1970 De första småhusen levererades
1972 Småhusen blev huvudprodukt under namnet Jukka-talo
1973 Sågverksföretaget Viiskasi Oy bildades som dotterbolag för att trygga tillgången på råmaterial
1981 Viiskasi Oy fusionerades med Pyhännän Rakennustuote Oy
1981 Byggandet av industriområdet Leiviskänkangas i Pyhäntä inleddes
1985 En ny fabrik för småelement byggdes i Pyhäntä
1986 Ett nytt sågverk byggdes i Pyhäntä
1989 En limträfabrik och storelementfabrik byggdes i Pyhäntä
1998 Husbyggnadsindustrin omstrukturerades till Pyhännän Rakennustuote Oy och sågverksindustrin och limträindustrin till PRT-Wood Oy. Moderbolagets nya namn blev PRT-Forest Oy
2009 Pyhännän Rakennustuote Oy köpte Jokeri Talot Oy i Vieremä
2012 Jukka-talo inledde 1.3.2012 marknadsföringen av inflyttningsklara hus under varumärket ValmisJukka.