Koncernen PRT-Forest

Koncernen PRT-Forest – träbyggande med kvalitet

PRT-Forest förädlar rent finländskt virke för byggande och för att åstadkomma ett trivsamt boende. Koncernens verksamhet styrs av gedigen kundorientering och omutbart kvalitetstänkande. Verksamheten vid koncernen PRT-Forest omfattar hela cykeln från sågat virke till inflyttningsklara hus.

PRT-kvaliteten bygger på högklassigt, naturligt råmaterial, senaste konstruktions- och tillverkningsteknik samt på specialkompetens inom träbyggande som har inhämtats genom utbildning och erfarenhet.

Koncernens centrala värden är att följa principerna för samhällsansvar samt att beakta människan som kund, samarbetspartner och arbetstagare. Vid inköpet av virke iakttar företaget en ekologisk inköpspolitik som sparar miljön.

Koncernens huvudbranscher är mekanisk trä- och byggmaterialindustri samt småhusindustri. Moderbolaget har ingen industriell verksamhet utan sköter koncernförvaltningen. Dotterbolagen är Pyhännän Rakennustuote Oy, PRT-Wood Oy, PRT-Lami Oy, Piklas Oy, Kontiotuote Oy, Mellano Oy och Lappli-Talot Oy. Företagets ägarandel i dotterbolagen är hundra procent.