PRT-Forest -konserni

PRT-Forest -konserni
 puurakentamisen laatua

PRT-Forest jalostaa puhdasta suomalaista puuta laadukkaan rakentamisen ja viihtyisän asumisen tarpeisiin. Konsernin toimintaa ohjaa vahvasti asiakaslähtöisyys ja tinkimätön laatuajattelu.  PRT-Forest -konserni kattaa rakentamisen koko kaaren sahatavaran valmistuksesta muuttovalmiisiin omakotitaloihin.

PRT-laatu perustuu korkealuokkaiseen, luonnolliseen raaka-aineeseen, uusimpaan suunnittelu- ja valmistusteknologiaan sekä koulutuksen ja kokemuksen kautta hankittuun puurakentamisen erikoisosaamiseen.

Konsernin keskeisiä arvoja ovat yhteiskuntavastuun periaatteiden noudattaminen sekä ihmisen huomioon ottaminen asiakkaana, yhteistyökumppanina ja työntekijänä. Yhtiö toteuttaa puun hankinnassa luonnonmukaista ja ympäristöä säästävää hankintapolitiikkaa.

Konsernin päätoimialoja ovat mekaaninen puu- ja rakennustarviketeollisuus sekä pientaloteollisuus. Emoyhtiöllä ei ole teollista toimintaa, vaan se hoitaa konsernihallinnon. Tytäryhtiöinä ovat Jukkatalo Oy, PRT-Wood Oy, Piklas Oy, Kontiotuote Oy, Mellano Oy sekä Lappli-Talot Oy. Yhtiön omistusosuus tytäryhtiöistä on sata prosenttia.