Oman kodin suunnitteluun liittyy paljon tunteita, haaveita, odotuksia, toiveita, tarpeita ja unelmia. Ja kaiken kehyksenä on konkreettiset raamit: Perheen koko ja tarpeet, voimavarat ja rahalliset varat, tontin koko, muoto ja sijainti, asemakaava, ajan trendit, rakennusmääräykset… Kodin suunnittelun edessä voi kokea olevansa satojen valintojen äärellä, joiden ratkaisuun ei vielä ole muodostunut rutiineja. Ja vaikka tietäisikin tarpeensa, keinojen miettimiseen ei aina oma aika tai taidot riitä.

Onneksi apu on lähellä. Syksyn vielä värittäessä puita kokoonnuimme saman pöydän ääreen Jukkatalon suunnittelijoiden kanssa. Täällä suunnittelijat ratkovat toimivaan asumiseen liittyviä kysymyksiä päivittäin.

 

Mallitalot rakentajan apuna

Jukkatalolla on 6 erilaista talomallistoa ja jokaiseen kuuluu lukuisia erilaisia talomalleja; 1-2 kerroksisia, pieniä ja suuria, moderneja ja kartanomaisia sekä eri muotoisille tontille suunniteltuja taloja. Nämä talomallit on tehty, jotta kodin rakentajalla hahmottuisi kattava kuva monista, toimivista tilaratkaisuista ja sitä kautta se, mitä hän itse talolta ja sen tiloilta toivoo.

 

– Mallistosuunnittelun lähtökohtana on tuottaa eri kokoisia, erityylisiä ja erilaisilla tilaratkaisuilla suunniteltuja kotimalleja, jotka sopivat erilaisille tonteille sellaisenaan tai hieman muunneltuna. Koska makuja ja tontteja on monenlaisia, mietimme tilaratkaisut niin, että ne taipuvat mahdollisimman moneen tyyliin, kertoo konkarisuunnittelija Pekka Kurkinen, joka on ollut Jukkatalolla suunnittelutyössä jo 38 vuotta.

Pekka Kurkinen on suunnitellut Jukkataloja jo 38 vuotta.

 

Arjen tuntemus keskiössä

– Arjen tuntemus on Jukkatalolla talosuunnittelun keskiössä. Toimivan ja kauniin kodin suunnittelu edellyttää kodin tilojen tarkkaa analysointia, kertoo Pekka.

Suunnittelijat pohtivat esimerkiksi sitä, mitä asuja haluaa tehdä heti kotiin tultuaan? Ehkä riisua päällysvaatteensa ja kenkänsä. Seuraavaksi mietitään, minne ne mahtuvat ja kuinka monen muun kengät ja takit on saatava mahtumaan eteiseen tai sen lähelle? Voisiko perheellä on kurahousuikäisiä tai nelijalkaisia perheenjäseniä, jotka hyötyisivät kurarallista ja vesipisteestä ulko-oven lähellä? Tehdäänkö arkisisäänkäynti heitä varten? Vai asuuko kodissa vain yksi tai kaksi asukasta, jolloin pienet mutta tehokkaat säilytystilat riittävät.

 

Kettiön ja kodinhoitohuoneen suunnittelussa on otettava huomioon tilojen käyttö ja kulkuväylät. Ruokaa tuodaan kaupasta keskimäärin 2-3 kertaa viikossa. Mihin kassit lasketaan eteisessä, entä keittiössä? Onko kassille laskutilaa lähellä jääkaappia?

Kodinhoitohuoneessa puolestaan pohditaan, kuinka pyykkäys hoituu niin, ettei likaiset ja puhtaat pyykit sekoitu keskenään. Ja sitä, miten tavaroiden logistiikka arjessa sujuu. Mikäli kodinhoitohuone on yhteydessä pesu- ja saunatiloihin, on hyvä pohtia myös pääsy ulos vilvoittelemaan.

 

– Käymme kaikki talot läpi tila ja oletetut tarpeet kerrallaan, jotta voimme suunnitella asiakkaan arkea palvelevan kodin, suunnittelija Pekka Kurkinen kertoo.

 

” Usein osaamme huomioida sellaista,

mitä asiakas osaa arvostaa vasta kodissa asuessaan.

Tätä voi sanoa asumisen asiantuntijuudeksi.”

 

Myös laki tuo raamit suunnitteluun

Suomen lainsäädäntö toimii myös yhtenä raamina suunnittelussa. Lainsäädäntö määrittelee mm. sen että talo soveltuu ympäristöönsä ulkonäkönsä puolesta, on teknisesti ja rakenteellisesti asuinkäyttöön soveltuva ja tarpeeksi kestävä. Talon tulee olla huollettavissa ja muunneltavissa ja soveltua myös sellaisten henkilöiden käyttöön, joiden kyky liikkua tai toimia on rajoittunut.

Talo malliston ulkopuolelta

 Entä jos asiakas ei löydä omaa taloaan valmiista mallistosta, voiko hän saada talon malliston ulkopuolelta?

– Myyjän luokse voi aivan hyvin mennä myös itse piirtämiensä luonnosten kanssa tai pelkästään listan kanssa, jossa toiveet ja haaveet on kirjattu ylös, kertoo rakennusarkkitehti Tiina Luostarinen.

”Jukkatalon tehtävä on olla ensisijaisesti korva asiakkaan toiveille,
joiden pohjalta kotia lähdetään suunnittelemaan.”

 

– Aika monesti käy kuitenkin niin, että asiakkaan tarpeet nähdessämme huomaamme, että mallistossamme on joko suoraan tai pienin muutoksin vastaus asiakkaan toiveisiin. Valmiilla talomalleilla on siis tärkeä tehtävä: ne toimivat mielikuvien esille tuojana rakentajalle, joka pohtii omaa tilantarvettaan. Valmiit ja toimivaksi suunnitellut talot auttavat hahmottamaan ja tarkentamaan rakentajan toiveita, Tiina kertoo.