Rauhan ja Onnin Jukkatalo 3D-kuva

Rauhan ja Onnin Jukkatalon pohjapiirustus