Henkilöstö- ja viestintäpäällikkö

Haluamme strategiamme mukaisesti panostaa henkilöstökokemuksen parantamiseen. Haemme nyt idearikasta ja aikaansaavaa HENKILÖSTÖ- JA VIESTINTÄPÄÄLLIKKÖÄ, jonka vastuulla on johdon ja kaikkien esimiesten tuella sekä koko henkilöstön kanssa parantaa jukkatalolaisten henkilöstökokemusta.

Vastaat henkilöstön osaamisen kehittämisestä koordinoimalla koulutussuunnitelman laatimista ja koulutusten järjestämistä. Kehität työhyvinvointia koordinoimalla osallistavalla otteella siihen liittyviä toimenpiteitä. Vastaat henkilöstötapahtumien järjestämisestä ja henkilöstökyselyjen toteutuksesta. Kehität esimiesten työkaluja rekrytointiin ja laadukkaaseen perehdytykseen. Kuuntelet herkällä korvalla henkilöstön kuulumisia ja tuot oma-aloitteisesti kehitysehdotuksia henkilöstökokemuksen parantamiseen liittyen.

Viestinnän osalta kehität sekä ulkoista että sisäistä viestintää tuomalla oma-aloitteisesti käyttöömme nykyaikaisia viestintätapoja ja -kanavia. Autat organisaation jäseniä tärkeissä viestintätilanteissa ja järjestät viestintään liittyvää koulutusta.

Tehtävä on uusi, joten osaamisesi, kokemuksesi ja näkemyksesi vaikuttaa paljon lopullisen tehtävänkuvan ja roolisi muodostumiseen. Tehtävässä menestyminen ei välttämättä vaadi kokemusta henkilöstöhallinnon tehtävistä, vaan tärkeämpää on kykysi ja halusi kehittää Jukkatalosta vielä parempi työyhteisö. Raportoit suoraan toimitusjohtajalle ja teet tiivistä yhteistyötä johtoryhmän, esimiesten ja muun henkilöstön kanssa.

Henkilöstöhallinnon palvelut (mm.  palkanlaskenta, työsuhdeasiat, työehtosopimukset, yt-asiat, henkilöstöjuridiikka sekä lakisääteisen suunnitelmat ja palvelut) hankimme konsernipalveluna, joten niiden osalta roolisi on tehdä yhteistyötä konsernin HR-osaston kanssa.

Lähetä hakemuksesi palkkatoiveineen 19.9. mennessä osoitteeseen joel.tolli@jukkatalo.fi

Lisätietoja tehtävästä:
p. 044-2552388 / Joel Tölli
Soittoajat maanantai 13.9. klo 9–11 ja tiistai 14.9. klo 12–16