Koncernen PRT-Forest lovar kvalitet för träbyggande

PRT-Forest förädlar rent finskt virke till byggen av hög kvalitet och behoven för trivsamt boende. Orientering kring kunden och kvalitetstänkande utan kompromisser styr koncernens verksamhet starkt. Kvaliteten hos PRT bygger på naturliga råvaror av hög kvalitet, nyaste teknologi för planering och tillverkning samt specialkompetens i träbyggande via utbildning och erfarenhet.

Centrala värden hos koncernen är att följa principerna för samhällsansvar samt att ta hänsyn till människan som kund, samarbetspartner och medarbetare. Vid virkesanskaffning genomför bolaget en naturlig upphandlingspolitik som sparar miljön.

Koncernens huvudsakliga sektorer är mekanisk trä- och byggmaterialindustri samt småhusindustri. Moderbolaget har ingen industriell verksamhet, utan driver koncernförvaltningen. Dotterbolag är Jukkatalo Oy, Piklas Oy, Kontiotuote Oy, Mellano Oy, PRTPro samt Lappli-Talot Oy. Bolaget äger dotterbolagen till hundra procent.

KONCERNEN PRT-FOREST