Väggkonstruktioner: Timmerjukka, Ekojukka och Standardjukka

Utöver många andra ändringar på ett Jukkahus såsom av rumshöjden, fasadstilen och bottenplanen kan du även välja väggkonstruktioner som är lämpliga för dig. För konstruktionen finns det tre hållbara alternativ av hög kvalitet att välja på: antingen naturliga Timmerjukka, plastfria Ekojukka eller klassiska Standardjukka kan vara ramen för ditt hem byggt i nordiskt trä. Vi bygger elementen till Jukkahusen i vår egen fabrik på stranden till sjön Pyhännänjärvi, och därför är det kort väg hos oss för träet till huset.

Timmerjukka

Timmerjukka

  • Nordiskt trä med täta fibrer
  • Ett varmt och tätt material
  • Andas naturligt
  • Konstruktionen sätter sig inte

Stock är mycket lämpligt för värdena kring ekologiskt och naturligt boende, då den är förnybar och vid sidan av sten det enda materialet som är naturligt till hundra procent. Stock med täta fibrer och en stor andel kärnved har under århundraden visat sig vara ett överlägset byggnadsmaterial.

Timmerjukka

Ekojukka

Ekojukka

  • Isolerad med miljövänlig ekoull
  • Konstruktionen är helt utan plast
  • Andas naturligt

Ett äkta trähus där isoleringen på träbas erbjuder mångsidiga möjligheter till effektiv och hållbar isolering. Konstruktionerna andas, och lever och torkar tryggt i alla riktningar och då bor du i ett hållbart och energieffektivt hem. Frisk och varm inneluft skapar en god grogrund för livet.

Ekojukka

Standardjukka

Standardjukka

  • Mineralullsisolering av hög kvalitet
  • De stora elementen gör att bygget går snabbt.
  • De har konstruerats inomhus i torra utrymmen.

Väggelementen Aitojukka byggs från början till slut inomhus under stabiliserade och torra förhållanden. Isolermaterialet är mineralull Ångspärr i plast finns inne i elementet där det inte kan ta skada. Elementen ger garanterat ett snabbt sätt att bygga ett hus av hög kvalitet som tål tidens tand.

Standardjukka